Βασιλιτζιά μου πέρκαλλη

1. Έβκαλα ρίζες πάνω της (Αδ. Κατσαντώνη)
2. Σπορά (Κώστα Κατσαντώνη)
3. Μισώ σε πόλεμε (Αντ. Ν. Κατσαντώνη)
4. Καταραμένη ξενιθκιά (Κ. Κατσαντώνη)
5. Βασιλιτζιά μου πέρκαλλη (Κ. Κατσαντώνη)
6. Ξενιθκιά (Α. Ν. Κατσαντώνη)
7. Θέρος (Κ. Κατσαντώνη)
8. Ορχηστρικό
9. Ανέμισμα (Κ. Κατσαντώνη)
10. Δύμμαν νήλιου (Κ. Κατσαντώνη)