Είμαι τζι’ εγιώ μιτά σου

1. Είμαι τζι’ εγιώ μιτά σου (Χρήστου Αλέκου)
2. Η ζιβανία (Αντώνη Γαβριήλ Παπά)
3. Ξηλώστε τα κανόνια (Αντώνη Ν. Κατσαντώνη)
4. Τα πάθη του Πετρή (Παύλου Λιασίδη)
5. Του νέου η καρκιά (Αντώνη Γαβριήλ Παπά)
6. Η στράτα της ζωής (Αντώνη Γαβριήλ Παπά)
7. Το άγχος της δουλειάς (Αντώνη Γαβριήλ Παπά)
8. Αγρότισσα (Αντώνη Ν. Κατσαντώνη)
9. Πολόγιασμαν (Παύλου Λιασίδη)
10. Φωνή της βούφας (παραδοσιακό)
11. Του Άη Γιωρκού (παραδοσιακό)
12. Ν’ αναστενάξω (παραδοσιακό)