ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ