Ο Πρόεδρος του ομίλου μας Αντώνης Λαζάρου, έδωσε διάλεξη, κατόπιν πρόσκλησης του Π.Ο.ΚΙΤΙΟΝ με θέμα: “Τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών χορών της Κύπρου”. Στην διάλεξη παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν χορευτές, μουσικοί, λαϊκοί ποιητές κ.α.

Κατά την διάρκεια της διάλεξης παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Π.Ο. ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ με τραγούδια και επίδειξη χορών.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΜΙΛΟΥ: ΖΙΒΑΝΙΑ ΛΟΕΛ