Ο Π.Ο Βασιλιτζιά  συμμετείχε στη κρουαζιέρα της ΕΚΥΣΥ στις 8-15 Ιουλίου 2013. Το μουσικό και χορευτικό τμήμα  διασκέδασε τους παρευρισκομένους για 7 συνεχόμενες μέρες  με μουσικές και χορευτικές δημιουργίες του Ομίλου παρουσιάζοντας ακόμα και τον κυπριακό γάμο. Οι εντυπώσεις και τα σχόλια του κόσμου ήταν εξαιρετικά , χορευτές και μουσικοί ενθουσίασαν το κοίνο και καταχειροκτοτήθηκαν.