Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 7.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση γνωριμίας για την σύσταση χορωδίας του Πολιτιστικού Ομίλου «ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ» με την μαέστρο Λουκία Λαζάρου.  Η συνάντηση θα γίνει στο οίκημα του ομίλου στην Λάρνακα.  Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν στην πιο πάνω ημερομηνία.  Για περισσότερες πρηροφορίες στο τηλέφωνο 99299096.

Για ακροάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρεθούν στο οίκημα του ομίλου την ίδια ημέρα η ώρα 6.00 μ.μ.