Ο νόμος περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας προστατεύει λογοτεχνικά, μουσικά, οπτικοακουστικά και καλλιτεχνικά έργα (και άλλα είδη πνευματικής ιδιοκτησίας). Σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας εάν χρησιμοποιεί κανείς δημόσια, μουσική που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να έχει λάβει εκ των προτέρων άδεια από κάθε στιχουργό ή συνθέτη της μουσικής που σκοπεύει να μεταδώσει. Η PRS for Musicαντιπροσωπεύει αυτούς τους ιδιοκτήτες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνεπώς, η άδεια μουσικής σας εξουσιοδοτεί νόμιμα να παίζετε εκατομμύρια τραγούδια που ελέγχονται από εμάς, εξοικονομώντας σας τον απαιτούμενο χρόνο και χρήμα για να λάβετε άδεια από τους δημιουργούς μουσικής απευθείας. Απαιτείται άδεια μουσικής από εμάς ανεξάρτητα από το εάν έχετε καταβάλει χρήματα για άλλο τύπο άδειας.

© Το συγκεκριμένο περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία (copyright) του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ,  ο οποίος κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του έργου και/ή της μουσικής του. Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτόν (ηθικό δικαίωμα).

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπαραγωγής, προβολής, διανομής ή τροποποίησης του περιεχομένου που ανήκει στο δημιουργό, θα πρέπει να λαμβάνεται η ρητή άδεια από τον δημιουργό του έργου και/ή της μουσικής, και σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο όνομα του δημιουργού σε οποιαδήποτε προβολή του.