Το παιδικό τμήμα Κυπριακών χορών λειτουργεί εδώ και δεκάδες χρόνια από τον όμιλο και σε αυτό δίνεται η ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας 5 μέχρι 16 χρόνων να διδαχθούν όλους τους παραδοσιακούς χορούς της Κύπρου.

Χοροδιδάσκαλος : Ζαχαρίας Κερτεπενέ

Η διδασκαλία παραδοσιακών Κυπριακών Χορών είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλα τα παιδιά.

Πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο: 99317051(Ζαχαρίας)