Καλείσαι στη Γενική συνέλευση του Πολιτιστικού Ομίλου ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ την Τετάρτη 06/03/2024 και ώρα 7:45 μ.μ. στο οίκημα του Ομίλου στη Λάρνακα.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

  1. Έκθεση δράσης και οικονομική έκθεση του απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Καθήκοντα και στόχοι μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.
  3. Επιλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώσεις:
(α) Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Δ.Σ. 8 (οχτώ) ημέρες πριν την σύγκλιση της.

(β) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν πληρωμένη την συνδρομή τους πριν την Γενική Συνέλευση

(γ)Οι υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. του ομίλου να υποβληθούν για καλύτερη οργάνωση της Γ.Σ. μέχρι τις 25/02/2024

Εκ του Δ.Σ.
Λάρνακα 20/02/2024